De afaceri

Cerintele de performanta energetica in cazul cladirilor noi

Performanta energetica a unei cladiri reprezinta energia calculata respectandu-se metodologia in vigoare cu privire la incalzire, prepararea apei calde menajere, racire, ventilare si iluminat. Toate aceste elemente sunt cuprinse intr-un certificat de performanta energetica eliberat de un auditor, document in care sunt prezentate consumurile de energie primara si finala, inclusiv din surse regenerabile sau cantitatea de emisii de CO2.

Fiecare cladire, in afara exceptiilor enumerate in legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor (cladirile si monumentele protejate, lacasurile de cult, cladirile provizorii care sunt utilizate pe perioade de pana in 2 ani, cladirile rezidentiale care sunt destinate pentru a fi locuite cel mult 4 luni pe an sau cladirile independente, care au o suprafata utila de pana in 50 de metri patrati) trebuie sa respecte cerintele de performanta energetica stabilite in metodologie.

Care este obligatia de baza in cazul cladirilor noi

In cazul cladirilor noi si ansamblurilor de cladiri noi, pentru a se obtine autorizatia de construire in baza careia sa se execute lucrarile de constructii, trebuie sa se respecte cerintele minime de performanta energetica si sa se solicite intocmirea unui studiu privind fezabilitatea tehnica, economica si de mediu prin utilizarea sistemelor alternative de inalta eficienta, explica cei de la site=ul www.aepmr.ro. Aceste sisteme alternative pot fi:

  • pompe de caldura;
  • sisteme descentralizate de alimentare cu energie care se bazeaza pe surse regenerabile;
  • sisteme de cogenerare (producere simultana, in cadrul unui proces unic, a energiei termice si a celei electrice sau a energiei mecanice) sau trigenerare (producere simultana, in cadrul unui proces unic, a energiei pentru incalzire, pentru racire si a energiei electrice);
  • sisteme centralizate de incalzire/racire sau de bloc;
  • recuperatoare de caldura;
  • schimbatoare de caldura sol-aer.

Acest studiu trebuie elaborat de proiectant si face parte din studiul de fezabilitate. Se efectueaza pentru o cladire sau pentru grupurile de cladiri dintr-o localitate. In cazul sistemelor centralizate de incalzire sau racire, legea prevede ca studiul poate fi realizat pentru toate cladirile care sunt racordate la acelasi sistem, aminteste un profesionist in certificat energetic Slatina.

Pentru cladirile noi, care au certificat de urbanism emis dupa 15 septembrie 2020, investitorii respectivi sunt obligati sa le echipeze cu dispozitive de autoreglare astfel incat sa se faca distinct reglarea temperaturii si a calitatii aerului din interior pentru fiecare incapere racita sau incalzita direct sau pentru o zona racita sau incalzita din cladire sau/si unitatea de cladire, daca este fezabil din punct de vedere tehnic.

Obligatii pentru cladirile noi nerezidentiale

Potrivit aceleiasi legi nr. 372/2005, cladirile nerezidentiale noi, dar si cele care beneficiaza de renovari majore, si care au peste 10 locuri de parcare, cu exceptia celor detinute si ocupate de IMM-uri, trebuie sa aiba instalat minim un punct de reincarcare pentru vehiculele electrice, dar si tubulatura incastrata pentru cablurile electrice pentru minim 20% din locurile de parcare care au fost prevazute, astfel incat sa poata fi instalate ulterior puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice.

Acolo unde este cazul, mai pot fi luate in calcul si alte aspecte: infrastructura incastrata pentru incarcarea inteligenta, infrastructura pentru parcarea bicicletelor electrice si a mijloacelor de transport pentru persoanele care au mobilitate redusa sau facilitarea folosirii vehiculelor electrice ca sursa de energie.

Cladirile noi, a caror receptie a lucrarilor se efectueaza pentru o autorizatie de construire emisa dupa 31 decembrie 2020, sunt cladiri al caror consum de energie este apropiat de zero.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *